« Zurück

Viljandi Linnavalitsuse istungil 11.05.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • toetada kodaniku eluruumi kohandamist 400 euroga;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Pärnu Spordikoolile sõudmise projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
 • anda nõusolek Viljandi Spordikoolile projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli töötajate struktuur, koosseis ja töötasu alammäärad;
 • kuulutada välja konkurss Viljandi linna Kaare kooli direktori ametikohale;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Eralastehoius ja eralasteaias käivate laste vanemate toetamine eriolukorra ajal».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Liikluspinna ruumikuju muutmine,» eesmärgiga muuta Reinu tee ruumikuju, pikendades seda Reinu tee 34 maaüksusest kuni Riia maanteeni;
 • võtta vastu Paisu 14 kinnistu detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-013).

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kooskõlastada AS Eesti Keskkonnateenused taotletud kolme jäätmeliigi hinnatõusud Viljandi jäätmejaamas 5% ulatuses.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 ülevaatamine»;
 • anda Viljandi RGK Teenused OÜ-le taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042