Teenused lastega peredele

24.07.18

Asutus

Info

Kontakt

EESTI LASTEFOND

Aadress:

Lai 31 / Suurtüki 1
Tallinn

Pole midagi imelikku, kui aeg- ajalt tunneb lapsevanem,

oskamatust oma lastega hakkama saamisel,

siis tuleb küsida spetsialistilt nõu:

hüperaktiivse (ATH) lapsega tegelemise, murdeea,

mõnuainete tarbimise, lapsevanemate lahutamise osas  jms.

telefon: +372 6411 188

e- post: info@elf.ee

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad

Aadress:

Tartu tn 1 A, Viljandi linn

Lasterikaste perede väärtustamine ja kaitsmine, laste arenguvõimaluste-, perede enesearenduse toetamine ja materiaalse abi vahendamine.

telefon: +372 43 700 55; +372 55 535 482

e- post: info@lasterikkad.ee

President Aage Õunap E- post: aage@lasterikkad.ee

MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus

Aadress:

Männimäe tee 26, Viljandi linn

Koolitus, nõustamine, õpitoad ja meelelahutus.

Tasuta riiete ja majapidamisesemete jagamine, toidupank.

Keskus avatud: kolmapäeval 10.00-14.00 neljapäeval 15.00-19.00, telefon 434 5937

Ühingu perenaine Tiina Kink

telefon: +372 51913628

e- post: tiinakin@hot.ee

Eesti Lastefondi Viljandi tugirühm

 

Eesti Lastefondi kodulehekülg

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate ja

õpetajate tugirühm. Tugirühma kohtumised on üks kord

kuus- teisipäeviti, kella 17.30-19.00.

Viljandi  Linnaraamatukogu Videosaalis. Osalemine tasuta

telefon: +372 64 111 88

Ee post: info@elf.ee

Tugirühma juht Gerri Leht

Päikesekillu Perekeskus

Aadress: Posti 24, 

Viljandi linn

Päikesekillu Perekeskuse

mängutubades jagub rohkelt tegevust lastele beebidest kuni algkooliealiste koolijütsideni.
Mängutuba on ideaalne koht kodusele lapsele harjutamaks eluks vajalikku

suhtlemist ja teistega arvestamist.

telefon: +372 4364354, +372 5695 2343

e-post:

perele@paikesekilluperekeskus.ee

Perekeskuse perenaised:

Kristel Kadakas ja
Triinu Priks

Viljandi  lastekaitse                klubi              

Aadress: Kooliaia 5,

Viljandi linn

Klubi liidab erinevate erialadega inimesi, kes tegutsevad vabatahtlikult lähtudes

Lastekaitse Liidu eesmärgist- aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja

lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

telefon: 51 99 43 27

Eepost: annelirsepp@hot.ee

Juhatuse esimees
Anneli Raave- Sepp

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakond

Aadress: Tallinna 5, Viljandi

Eripedagoogilised, logopeedilised-, psühholoogilised-, sotsiaalpedagoogilised nõustamised nii lasteasutuses kui ka kohapeal

Osakonna juhataja Siiri Kruuse, Telefon: 5072427

E-post:  siiri.kruuse@paevakeskus.ee

Viljandimaa Rajaleidja keskus

Aadress: Kauba 12,

Viljandi linn

 

Rajaleidja arenduskeskus on osa SA Innove  hariduse tugiteenuste agentuuris, mis pakub karjääri- ja õppenõustamisteenuseid.

Pakutkse eripedagoogilist-, logopeedilist-, psühholoogilist-, sotsiaalpedagoogilist-, karjäärinõustamist, karjääriinfo vahendamist, karjääriõpet.

Lahtiolekuajad: E–N kell 8.00–19.00 ja R kell 8.00–16.00

telefon: 5886 0715
e-post: viljandimaa@rajaleidja.ee