TEATED DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISEST

Info kehtestatud detailplaneeringute kohta on katalogiseeritud ja leitav kehtestamise aasta järgi kõrvalasuvast rippmenüüst.

Enne 2015. aastat kehtestatud Viljandi linna detailplaneeringud on leitavad infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/

Register võimaldab otsida menetluses olevaid ja kehtestatud detailplaneeringuid, tutvuda planeeringutega ning saada teavet nende menetluskäigu kohta.