TEATED DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISEST

Info kehtestatud detailplaneeringute kohta on katalogiseeritud ja leitav kehtestamise aasta järgi kõrvalasuvast rippmenüüst.

Viljandi linna detailplaneeringud asuvad infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/

Register võimaldab otsida kruntide aadresse, saada teavet kruntide maakasutuse ja detailplaneeringute menetluskäigu kohta ning tutvuda kehtivate detailplaneeringutega.