Teated

Viljandi linna kvartal nr 16 krundi nr 11 aadressiga Ilmarise tn 1 ja sellega külgnevate tänavalõikude detailplaneeringu avalik arutelu toimub 16.11.2017 kell 17:15 Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 koosolekute ruumis.

 

Viljandi Linnavalitsuse 18. september 2017 korraldusega nr 465 võeti vastu Ilmarise tn 1 krundi ja sellega külgnevate tänavalõikude detailplaneering (DP 2008-04).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 5. - 19.oktoobril 2017 Viljandi Linnavalituses Johan Laidoneri plats 5 teise korruse teadete tahvlil, Viljandi Linnaraamatukogus Tallinna tänav 11/1 perioodika lugemissaalis ja Viljandi linna veebilehel.

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati Viljandi Linnavalitsusele üks kiri ettepanekute ja vastuväidetega.

 

Detailplaneeringuga määratakse Ilmarise tn 1 krundile ärihoone laiendamiseks või uue ärihoone ehitamiseks hoonestusala ning maakasutus- ja ehitustingimused. Parkimine on planeeritud ärihoone teise korruse või keldrikorruse parklas. Planeeritud on maa-alune ühendus jalakäijatele Tallinna tn 24 ärihoone (Centrum) ja krundile Ilmarise tn 1  kavandatava ärihoone vahel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,54 ha. Detailplaneeringu alas on krunt Ilmarise tn 1 (pindala 9209 m2) ja selle ulatuses külgnevad Uus tänava, Tallinna tänava ja Endla tänava maa-alad. Krundijaotus planeeringalal ei muutu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on kooskõlas Viljandi linna üldplaneeringuga.

 

Detailplaneering

Kooskõlastused