Sisekontrolör

 

Linnu tänav 2

 

* Ametnikud, kelle juurde pole vastuvõtu aega märgitud,võtavad kodanikke vastu eelneva kokkuleppe alusel.

Ametniku nimi,

ametikoht,

ametijuhend

Tegevusvaldkond, 

toimingud                 

Telefon,

e-postiaadress,

lisainfo

Liivia Kruusmägi

Ametijuhend

Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants- ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste sisese ja omavahelise asjaajamise efektiivsuse hindamine.

+372 435 4735; +372 511 2023

liivia.kruusmagi@viljandi.ee