Projektitoetus

10.01.20

 

Projektitoetus on mõeldud Viljandi linnas toimuvate sündmuste ja projektide toetuseks, mis on suunatud kohalikule elanikkonnale. Projektitoetust saab taotleda neli korda aastas. Toetuse taotlemiseks ei pea taotleja olema Viljandisse registreeritud. Eraisikud projektitoetust taotleda ei saa.

 

Projektitoetuse taotlemise tähtajad:

 • 1. november - projektidele, mille toimumisaeg on tähtajale järgneva aasta 1. jaanuar - 31. detsember;
 • 1. veebruar - projektidele, mille toimumisaeg on 1. veebruar - 31. detsember;
 • 1. mai - projektidele, mille toimumisaeg on 1. mai - 31. detsember;
 • 1. august - projektidele, mille toimumisaeg on 1. august - 31. detsember.

Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale, loetakse tähtajaks sellele järgnevat esimest tööpäeva.

 

Toetuse taotlemine

Projektitoetuste taotlemine toimub alates 3. juulist 2018 läbi e-keskkonna spoku. Spokusse saab sisse logida, valides ülamenüüst E-Teenused.

Info saadud toetuste kohta jõuab taotlejateni keskmiselt kahe kuu pärast. Eraldatud toetused pannakse üles Viljandi linna kodulehele.

Avaldust täites ning põhjendusi kirjutades tuleks mõelda sellele, et komisjon ei pruugi teada ei Teie ideed ega selle tausta, seega on kõige õigem viis konkreetsus ja põhjalikkus. Kui avalduse täitmine tundub ülemäära keeruline, võib alati pöörduda Viljandi Linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialisti poole.

Viljandi linn toetab projekte kuni 30% ulatuses projekti kogueelarvest. Sellega tuleb projekti eelarvet koostades arvestada.

(va laste, noorte, eakate või puuetega inimeste tegevusteks või projektideks raha taotlemisel, mil linnale kuuluvate ruumide või rajatiste rendikulu osas võib toetust määrata kuni 100%)

 
NB! Projekti kirjutades tuleb mõelda sellele, et kõikide projektiga seotud kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentide kuupäevad peavad  jääma rahakasutamise ajavahemiku sisse.
 

Projekte hindavad:

 • Kultuuri- ja spordivaldkond - Viljandi volikogu kultuurikomisjon;
 • Haridus- ja noorsootöö valdkond - Viljandi volikogu hariduskomisjon;
 • Sotsiaalvaldkond - Viljandi volikogu sotsiaalkomisjon.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse, kas projekt:

 • toimub linna haldusterritooriumil või on seotud linna esindamisega;
 • on suunatud linnaelanikele või on nende huvides;
 • omab mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele;
 • on jätkusuutlik;
 • on uudne või traditsioone jätkav;
 • on eelarvestatud läbimõeldult;
 • on arvestatava otseste kasusaajate hulgaga;
 • omab kaasfinantseerijaid.

 

Toetust ei anta:

 • põhivara soetamiseks;
 • laenu- või liisingumaksete tasumiseks;
 • toitlustuskuludeks, va laste- ja noortelaagrite tegevuse toetamisel;
 • turismiobjektide või vaatamisväärsuste külastamiseks.

 

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada toetuse aruanne. Ka toetuse aruande esitamine toimub e-keskkonnas Spoku. Aruande juurde ei pea lisama kuludokumentide koopiaid. Aruande täitmise osas annab nõu kultuuri- ja noorsootöö spetsialist.

 

Toetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise aluseks on Viljandi linnavolikogu 26.04.2018 määrus nr 15 Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord.

 

Lisainfo ja abi:
Evelin Lagle
Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
4354755
evelin.lagle@viljandi.ee