Nelja ja enama lapsega perede õpilaste ühistranspordi toetus

01.09.16

Kirjeldus

100-protsendiline ühistranspordi sõidusoodustus linnalähiliinidel kehtib nelja või enama alaealise lapsega pere õpilastele, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn ja kes omandavad üld- või kutseharidust Viljandi linna või maakonna koolides.

Elektrooniline õpilase perioodikaart ostetakse kasutaja või tema seadusliku esindaja poolt Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist.

Toetuse suurus

100-protsendiline toetus ühistranspordi sõidu maksumusest

Toetuse kestvus

Taotlejale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse elektrooniline õpilase perioodikaart sotsiaalametist. Sõidusoodustus kehtib õppeaasta õppeperioodil alates 1.septembrist kuni haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud suvise koolivaheaja alguseni.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2012 määrus nr 133 ,,Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord''

Vastutaja 

Piret Kangur
lastekaitsespetsialist
e-post: piret.kangur@viljandi.ee
telefon: +372 435 4728; +372 5333 2288

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud              

Sõidukaardi taotlemiseks tuleb tulla Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 6.

Vastuvõtt: N 14-18; R 9-11.30

Vajaminevad dokumendid

isikut tõendav dokument

Tulemus                                        

Õigustatuse korral väljastatakse sõidukaart