MTÜ tegevustoetus

21.03.18

 

Tegevustoetus on mõeldud Viljandi linna registreeritud või Viljandi linna heaks tegutsevatele MTÜ-dele tegevusega seotud kulude katmiseks. Igapäevase tegevusega seotud kulud on näiteks ruumi rent, elektri ja vee kulu, kontoritarbed, remonttööd jms teenus, mis toetab otseselt MTÜ võimekust oma tegevusega jätkata. Tegevustoetust võib taotleda kuni neljaks aastaks. Eraisikud tegevustoetust taotleda ei saa.

 

Tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on igal aastal 20. september. Kui see päev langeb nädalavahetusele, loetakse tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb Viljandi Linnavalitsusele esitada tegevustoetuse taotlemise avaldus. Täidetud avaldus tuleb saata aadressile viljandi@viljandi.ee või tuua paberkandjal allkirjastatud raekotta Linnu 2.

 

Avaldust täites ning põhjendusi kirjutades tuleks mõelda sellele, et komisjon ei pruugi teada ei Teie MTÜ-d ega selle tausta, seega on kõige õigem viis konkreetsus ja põhjalikkus. Kui avalduse täitmine tundub ülemäära keeruline, võib alati pöörduda Viljandi Linnavalitsuse kultuuri ja noorsootöö spetsialisti poole.

 

Pea meeles, et peale toetuse saamist lasub toetuse saajal kohustus esitada rahalise toetuse kasutamise aruanne. Aruanne tuleb esitada toetuse saamisele järgneva aasta 15. jaanuariks. Aruande täitmise osas annab nõu kultuuri- ja noorsootöö spetsialist.

 

Toetuste taotlemise, menetlemise ja hindamise aluseks on Viljandi linnavolikogu 30.06.2016 määrus nr 91 „Tegevus- ja projektitoetuse andmise kord"

 

Lisainfo ja abi

Vilja Volmer-Martinson

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

4354755

vilja.volmer@viljandi.ee