Laagris osalemise toetamine

 

Laste laagris osalemise osalustasude katmise fondi eesmärk oli suurendada Viljandi linna laste ja noorte laagrites osalemise võimalusi. 

Elame hetkel kriiside ajal, mis mõjutavad oluliselt nii perekondade majanduslikku olukorda kui ka perede ja laste vaimset tasakaalu. Leiame, et üks võimalus lastel vaimse pinge maandamiseks on osalemine laagrites. Seepärast aitame peredel katta laste laagrisse saatmise kulusid.

Ühele lapsele katame ühe laagri osalustasu, maksimaalselt 50 euro ulatuses.

 

Osalustasu (osaliseks) katmiseks saab taotluse esitada nii lapsevanem kui laagrit korraldav asutus. 

Taotlusvorm lapsevanemale.

Taotlusvorm asutusele.

Aruandevorm (laagris osalenud laste nimekiri) asutusele.

Taotlus tuleb saata aadressile viljandi@viljandi.ee.

 

Osalustasu katame kas arve alusel, mille saame laagrit korraldavalt asutuselt, või otse lapsevanemale kuludokumentide alusel. Seega palun küsige laagri korraldajalt kindlasti arvet ja makse arve ülekandega.

Fondi suurus on 12 000 eurot ning see on avatud jooksvalt kuni vahendite lõppemiseni.

11. augusti seisuga on toetuse saanud    205 last    10183 euro eest.