Eelläbirääkimistega pakkumine Vaksali 2 ärihoone üürile andmiseks

04.03.20
Viljandi Linn (edaspidi korraldaja) korraldab eelläbirääkimistega pakkumise korras Vaksali tn 2 ärihoone üürile andmise, mille ruumide koosseis ja plaanid on lisas 2.1-2.4. Hoone on koormatud kahe üürilepingu, millega on võimalik täiendavalt tutvuda. Üürileandja annab üürnikule sihtotstarbeliseks kasutamiseks ka inventari.
Ärihoone koos kinnistuga antakse üürile 5 aastaks ning leping jõustub selle allkirjastamise hetkest.
Poolte kokkuleppel on võimalik üürilepingut pikendada kuni 4 aastaks.
 
Pakkumisi saab esitada kuni 30.05.2020

Avalik konkurss ,,Viljandi Kunstikoolile ruumide üürimine“

Viljandi Linnavalitsus teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus Viljandi Kunstikooli õppekavast tulenevate tegevuste tarbeks sobivate ruumide üürileandmiseks käesoleva avaliku konkursi tingimuste alusel.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 18.03.2020 kell 14:00.