Kaasav eelarve

Viljandi lossimägedest valmis kaunis video

Videoentusiast ja õppejõud Tauno Uibo on valmis teinud kauni video Viljandi ordulinnusest, mille taustal mängib Andre Maakeri kitarrimuusika. Vaata videot SIIN

Rahandus

Reservfondi kasutamise kord Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord Viljandi linna finantsjuhtimise kord Viljandi linna rahaliste nõuete...

Elukohateade

Elukoha aadressi muutmiseks rahvastikuregistris on neli võimalust: kasutada rahvastikuregistri e-teenust (teenus nõuab digitaalset allkirjastamist); saata elukohateade...

Volikogu liikmete kontaktid

Viljandi Linnavolikogu XVI koosseis     Harri Juhani Aaltonen ISAMAA erakond Saadikurühma esimees ...

Koduteenused

Kirjeldus Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavad pensioniealised või puuetega inimesed, kes vajavad...

Hansakostüümide valmistamine tuleb taas

TÜ VKA Rahvusliku käsitöö osakond korraldab koostöös Viljandi Muuseumi ja MTÜ Bonifatiuse Gildiga täienduskoolituse, mille käigus saavad kõik huvilised endale ise hansakostüümid õmmelda.

Viljandi tunnustab parimaid lillede ja värvide linna toojaid

6. novembril toimub Sakala keskuses vastuvõtt konkursside «Lilled linna» ja «Värvid linna» parimatele. Värvide linna toomise eest pälvib tunnustuse 29 ja lilleilu pakkumise eest 40...

Enampakkumine kinnistutele aadressidega Reinu tee 5, Hiie puiestee 6, Hiie puiestee 8 ja Hiie puiestee 10 (sihtotstarve "ELAMUMAA") tasulise hoonestusõiguse seadmiseks 50 aastaks.

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja avaliku suulise enampakkumise kinnistutele aadressidega Reinu tee 5, Hiie puiestee 6, Hiie puiestee 8 ja Hiie puiestee 10 (sihtotstarve "ELAMUMAA")...

Kinnisvara haldusamet

Johan Laidoneri plats 5 Põhimäärus Andres Mägi Ametijuhataja ...