Kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Text der identifiziert werden soll

Lisainfo:

Viljandi linna pearaamatupidaja Anneli Rähn, tel 43 54 729, anneli.rahn@viljandi.ee
Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.