Viljandi Linnavalitsuse 18.09.2017 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

Volituse andmine lapse nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks

2. Rahandusküsimused

Reservfondist raha eraldamine

3. Haridus- ja kultuuriküsimused

3.1. Viljandi Muusikakooli töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine

3.2. Viljandi Lasteaed Midrimaa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine

3.3. Viljandi Lasteaed Mesimumm töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine

3.4. Viljandi Lasteaed Männimäe töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine

3.5. Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine

3.6. Viljandi Lasteaed Karlsson töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine

3.7. 2017. aasta IV vooru spordivaldkonna projektitoetuste määramine

3.8. 2017. aasta IV vooru kultuurivaldkonna projektitoetuste määramine

4. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

4.1. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitisele ehitusloa andmine

4.2. Detailplaneeringu kehtestamine

4.3. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

4.4. Aadressi määramine

5. Majandusküsimused

5.1. Maa kasutusse andmine

5.2. Reinu tee 5 kinnistule nr 2807439 hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise korraldamine

6. Muud küsimused

Viljandi Linnavalitsuse alatiste komisjonide koosseisude muutmine