Kehtiv eelarvestrategia

Viljandi Linnavolikogu 29.09.2016. a määrus nr 93 "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021"

Eelarvestrateegia menetlemine

Pooleliolevad menetlused puuduvad

 

Lõppenud menetlused

Volikogule 29.09.2016 istungile teisele lugemisele esitatud määruse eelnõu "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021"

Volikogu suunas perioodiks 01.07.2016-08.08.2016 avalikustamisele I lugemise läbimud eelnõu:

Volikogule 30.06.2016 istungIe esitatud määruse eelnõu "Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021"

Avalikustamisele järgnes avalik arutelu 22. augustil 2016 kell 17.15 Viljandi Raekojas.

Volikogule 30.06.2016 istungIe esitatud otsus "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 avalikustamine"

---------------------------------------------------------------------------------------

Volikogule 25.09.2014 istungIe esitatud määruse eelnõu "Eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 muutmine"

Volikogule II lugemiseks esitatud muudetud eelarvestrateegia

Volikogu komisjonide poolt tehtud muudatusettepanekutega eelarvestrateegia

Muudatusettepanekute tegemise ajaks, 01.09.2014 kl 17:00 laekusid muudatusettepanekud vaid linnavalitsuse struktuuriüksustelt. Eelarvestrateegia dokumendis on II lugemiseks läbivalt uuesti prognoositud aastate 2014-2020 eelarved ning eesmärgid ja tegevused viidud kooskõlla arengukavas tehtud muudatustega.

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine 
(Viljandi Linnavolikogu 26.06.2014 määrus nr 23)

Volikogule I lugemiseks esitatud eelarvestrateegia

Eelarvestrateegia menetlusega seotud dokumendid on leitavad ka Viljandi linnavalitsuse dokumendiregistri avalikust vaatest  märksõnaga "eelarvestrateegia" teostatud otsingust.

Arengukava menetlemisega seotud dokumendid ja kehtiv arengukava on leitavad siit.

Eelmine eelarvestrateegia (kehtis kuni 06.10.2014)

Viljandi linna eelarvestrateegia 2013-2020 
(Viljandi Linnavolikogu 25.09.13 määrus nr 168)

Viljandi linna eelarvestrateegia 2013-2020