Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Viljandi Linnavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse linnavalitsuses saadud või loodud dokumendid.

Veebis avalikustatakse dokumendid, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

DOKUMENDIREGISTER