« Zurück

Viljandi Linnavolikogu 31. mai 2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU ÜHEKSANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. mail 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (2018/77)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded:  Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi linnavara valitsemise korra muutmine ja täiendamine (2018/78)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
3. Viljandi linna heakorraeeskirja muutmine ja täiendamine (2018/80)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Päevakeskusele ja Viljandi Linnahooldusele sõidukite soetuseks täisteenusliisinguga (2018/81)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
5. Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine (2018/79)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Kinnistule nr 3331039 aadressiga Riia maantee 68 hoonestusõiguse seadmine ja reaalservituudi seadmine otsustuskorras (2018/74-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve-ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 30 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Seeniorite Nõukoja koosseisu kinnitamine" muutmine (2018/76)
Ettekanne: Priit Kaup
 
8. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2018/82)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
9. Viljandi linnapea vastus 26.04.2018 esitatud arupärimisele
Ettekanne: Madis Timpson
 
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees