« Zurück

Viljandi LInnavolikogu 30. augusti 2018 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU ÜHETEISTKÜMNENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. augustil 2018, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
 
1. Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023 (2018/84-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded:  Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023 (2018/83-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded:  Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Rein Suurkask (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
3. Kinnistule aadressiga Tallinna tänav 76a hoonestusõiguse seadmine (2018/93)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Kinnistule aadressiga Roheline tänav 3 hoonestusõiguse  seadmine (2018/94)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
5. Kinnistule aadressiga Musta tee 24 hoonestusõiguse seadmine (2018/95)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
6. Viljandi Linnavolikogu 31.10.2012 määruse nr 133 „Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord" kehtetuks tunnistamine (2018/92)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Margit Suurmets (hariduskomisjon) 
 
7. Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine (2018/91)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
8. Ühistranspordi sõidupileti hinna kehtestamine (2018/97)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
9. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine ja täiendamine (2018/96)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
10. Viljandi linnapea vastus 28.06.2018 esitatud arupärimisele
Ettekanne: Madis Timpson
 
11. Volikogu kirjavahetus
12. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees