« Zurück

Viljandi Linnavolikogu 29.detsembri 2016 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE ESIMESELE ISTUNGILE

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 29. detsembril 2016, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
PÄEVAKORD:
1. Umbusalduse avaldamine abilinnapeale (2016/519)
Ettekanne: Juhan-Mart Salumäe
 
2. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (2016/498-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
3. Viljandi linna 2017. aasta eelarve kinnitamine (2016/506), I lugemine
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon), Gert Elmaste (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
4. Pikaajaliste tegevustoetuste määramine aastateks 2018-2020 (2016/507)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
5. Erakoolide tegevuskuludes osalemine (2016/510)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
6. Maamaksu määra kehtestamine 2017. aastal (2016/508)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
7. Maamaksust vabastamine (2016/509)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
8. Riia maantee 38 korteriomandite nr 408, 409 ja 507 võõrandamine (2016/511)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
9. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/512)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
10. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2016/514)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
11. Viljandi Linnavolikogu 27.10.2016 otsuse nr 362 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine" muutmine (2016/517)
Ettekanne: Gert Elmaste
 
12. Esindaja  nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule (2016/515)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
13. Viljandi Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni aseesimehe valimine (2016/513)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
14. Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine (2016/516)
Ettekanne:  Tiit Jürmann
 
15. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu esimehe valimine (2016/518)
Ettekanne:  Tiit Jürmann
 
16. Viljandi Linnavolikogu õiguskomisjoni esimehe valimine (2016/520)
Ettekanne:  Tiit Jürmann
 
17. Volikogu kirjavahetus
18. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees