« Zurück

Viljandi Linnavolikogu 25. mai 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE KUUENDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 25. mail 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu kehtestamine (2017/557)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu)
 
2. Viljandi Linnavolikogu 30.03.2017 otsuse nr 402 „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine (2017/561)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
3. Viljandi linna osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus (2017/562)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Viljandi linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (2017/559)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Juhan-Mart Salumäe (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
5. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord (2017/560)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
6. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine (2017/558)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Kalle Jents (kultuurikomisjon)
 
7. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord (2017/564)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
8. Viljandi linnapeale ja abilinnapea(de)le töötasu määramine (2017/563)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
9. Volikogu kirjavahetus
10. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees