Viljandi Linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021

Hetkel kehtivad dokumendid:

Viljandi Linna Arengukava aastateks 2016-2021
LISA Viljandi Linna Arengukava aastateks 2016-2021

ja

Viljandi Linna Eelarvestrateegia aastateks 2016-2021

LISA Viljandi Linna Eelarvestrateegia aastateks 2016-2021

 

Pooleliolevad menetlused:

Viljandi linna arengukava 2018-2023 ja Viljandi linna eelarvestrateegia 2018-2023 avalik väljapanek toimus 9.-25. juulini.

Arengukava 2018-2023 eelnõu

 

Kehtiva arengukava 2016-2021 ja eelarvestrateegia 2016-2021 ülevaatamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 49 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 ülevaatamine

Viljandi Linnavalitsuse 12.03.2018 korraldus nr 145 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise komisjoni ja tööplaani kinnitamine

 

Uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 51 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 52 Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe valimine

 

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, reet.alev@viljandi.ee