Viljandi linna elanike küsitlus

18.01.19

 

Viljandi Linnavolikogu algatas Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ning Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 koostamise. Arengudokumentide koostamise eesmärgiks on määrata linna arengusuunad pikemaks perioodiks ning kokku leppida tegevused ja investeeringud lähiaastateks koos otstarbeka ressursikasutuse näitamisega. 

Arengudokumentide koostamise juures peame oluliseks anda Viljandi linna elanikele võimalus hinnata seni tehtut ning kaasa rääkida, kuidas muuta linna paremaks. Ootame kaasamõtlemist selles, millised on olulised lahendamist vajavad probleemid ja millised tegevused peaksime lähiaastatel ellu viima. 

Vastamiseks on 6 küsimust ning küsitlus on anonüümne. Saadud vastuseid kasutame arengudokumentide koostamisel. 

Viljandi linna elanike küsitlus 

article-author: REET ALEV

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ avalikustamine

18.01.19

 

 

Viljandi maakonna arengustrateegia dokumendid asuvad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu veebilehel alajaotuses Arendamine ja planeerimine. Link

 

article-author: REET ALEV