Viljandi linna aadressitähiste nõuded

12.04.18

Viljandi linna aadressitähiste nõuetega määratakse kindlaks linna territooriumile  paigaldatavate tänava nimesiltide ja majanumbrite tehnilised, kujunduslikud, keelelised ning paigaldamise nõuded ja järelevalve kord. Käesoleva määruse eesmärk on tagada aadressitähiste ühtne kujundus ja paigaldusviis Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal ja  linna territooriumil väljaspool muinsuskaitseala.                                               

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala aadressitähised on pruunil taustal valge tekst ja valge number piiratud valge raamjoonega (näited lisatud joonisel).

Viljandi linna aadressitähised, välja arvatud vanalinna muinsuskaitseala, on valgel taustal pruun tekst ja pruun number piiratud pruuni  raamjoonega (näited lisatud joonisel).

Aadressitähise tavamõõt on kõrgusega 180 mm ning tähise pikkus sõltub peamiselt teksti pikkusest. Kolme- ja enamakorruselistel äri-, tootmis- ja ühiskondlikel hoonetel on aadressitähis kõrgusega 320 mm. Kolme- ja enamakorruselistel elamutel on aadressitähise kõrgus 460 mm, laius 600 mm.  

Aadressitähise kirjafont on Helvetica Bold. Aadressitähise kujundused on antud lisas olevatel joonistel.                                                               

Aadressitähise alused valmistatakse korrosioonikindlast metallist, millel vastupidav valgustpeegeldav kile tänavanime ja numbriga. Aadressitähise kinnitus ei tohi katta tähise servades olevat raamjoont. Erikujundusega aadressitähis lahendatakse ehitusprojektis või kooskõlastatakse Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriametiga.

Käesolev määrus kohaldub uute aadressitähiste paigaldamisel ja olemasolevate aadressitähiste väljavahetamisel. Olemasolevad aadressitähised vahetatakse välja vajaduse tekkimisel.

Head viljandlased, ehitiste omanikud! Palun vaadake üle oma kinnistud, kas on olemas korrektsed majanumbrid? Mis seisus on aadressitähised? Kuhu  on vajalik lisada sildid tänavanimetustega? Kõigepealt korrastage oma maja aadressitähis. Oleme tänulikud teie ettepanekute eest puuduolevate tänavanimetuste kohta.

Ootame teie ettepanekuid heakord@viljandi.ee

Viljandi Linnavalitsuse määrus 2.aprill 2018 nr 8 „Viljandi linna aadressitähiste nõuded" ja selle lisad on Viljandi linna veebilehel.

Viljandis valmistab nõuetele vastavaid aadressitähiseid:

Ants Helinurme Töötuba OÜ  f28@f28.ee

Sakala Teed OÜ  sakalateed@sakalateed.ee