« Tagasi

Viljandi Linnavolikogu 31. augusti 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE KAHEKSANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 31. augustil 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu algatamine (2017/580)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/581)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/582)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/583)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/573)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2017/579)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon)
 
7. Linnavara võõrandamine (2017/577)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
8. Pädevuse delegeerimine (2017/574)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Matsin (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
9. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2017/575)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
10. Viljandi Linnavolikogu töökord (2017/576)
Ettekanne: Tiit Jürmann
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Kalle Jents (kultuurikomisjon), Ülle Matsin (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Priit Kaup (KE saadikurühma esimees), Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees), Madis Timpson (RE saadikurühma esimees), Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
11. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus (2017/578)
Ettekanne: Juhan-Mart Salumäe
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Priit Kaup (KE saadikurühma esimees), Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees), Madis Timpson (RE saadikurühma esimees), Gert Elmaste (IRL saadikurühma esimees)
 
12. Viljandi linnapea vastus 29.06.2017 arupärimisele
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees