« Tagasi

Viljandi Linnavolikogu 3. novembri 2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU TEISELE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub reedel, 3. novembril 2017, algusega kell 16.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linnapea ametist vabastamine
2. Viljandi linnapea valimine ja töötasu määramine 
3. Viljandi Linnavalitsuse liikmete vabastamine
4. Viljandi Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
5. Viljandi Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine, töötasu ja hüvituse määramine 
6. Viljandi linnapeale ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise kord
7. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine  
8. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
9. Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
10. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu esimehe valimine  
11. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Seenioride Nõukoja esimehe valimine  
12. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
13. Esindajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse ja eestseisusesse
14. Viljandi Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituste määramine 
 
 
linnavolikogu esimees