« Tagasi

Viljandi Linnavolikogu 20. juuni 2019 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KAHEKÜMNE ESIMESELE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine (2019/180)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnavalitsusele sõiduauto liisimiseks (2019/186)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnahooldusele traktori liisimiseks (2019/185)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
4. Loa andmine varaliste kohustuse võtmiseks regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamisel perioodil 2019-2022 (2019/178)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/181)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
6. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/182)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
7. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/183)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
8. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine (2019/184)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
9. Kinnistu võõrandamine (2019/177)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
10. Nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted (2019/165-1), II lugemine
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
11. Taotluse esitamine liitumiseks UNESCO loovlinnade võrgustikuga „Folk art and Crafts" kategoorias (2019/179)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
12. Nõusolek Viljandi Vaba Waldorfkoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks (2019/176)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine (2019/188)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanne: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon)
 
14. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" täiendamine (2019/187)
Ettekanne: Heiki Raudla
 
15. Volikogu kirjavahetus
16. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees
 
 

Eelnõud on leitavad siit