« Tagasi

Viljandi Linnavolikogu 24. novembri 2016 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNENDALE ISTUNGILE

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 24. novembril 2016, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2).
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord (2016/495)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
2. Pädevuse delegeerimine (2016/496)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
3. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord (2016/501)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
4. Täiskasvanud isikule tugiisikuteenuse osutamise kord (2016/502)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
5. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2016 määruse „Tegevus- ja projektitoetuse andmise kord" täiendamine (2016/500)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
6. Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (2016/498)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
7. Viljandi Lasteaed Mängupesa liitmine Viljandi Lasteaed Krõlliga (2016/486-1), II lugemine
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Madis Timpson (hariduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
8. Viljandi linna 2016. aasta III lisaeelarve (2016/499)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
9. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/503)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
10. Viljandi linnale kuuluvate eluruumide otsustuskorras võõrandamine kehtivat üürilepingut omavatele üürnikele (2016/504)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
11. Ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimine Straseni linnaga (2016/479-1)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
12. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2016/497)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. 2017. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine (2016/505)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees