Viljandi Männimäe Lasteaia energiatõhususe parandamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve

Riigihanke objekti kirjeldus:

Ostetakse Männimäe lasteaia ehitustöödele järelevalveteenust nii ehituse ettevalmistavaks perioodiks, ehituse ajaks kui ka garantiiperioodiks.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Lihthankemenetlus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 196072

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 5.04.2018 kell 10:00