Vaksali ja Kalevi tänavate ning Riia maantee ringristmiku ehitustööd

Riigihanke objekti kirjeldus:

Eesmärgiks on 2017. aastal Viljandi linnas Vaksali tänava ja Riia maantee ning Vaksali ja Kalevi tänavate ristmike ümberehitamine üheks ringristmikuks, ehitades välja ka eelnimetatud liiklussõlme tänavavalgustuse ning projektikohased tehnovõrkude trassid (vesi, reoveekanalisatsioon, sajuveekanalisatsioon, side). Ehitustööde tulemusena muutub senine liikluskorraldus.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Lihthange, pakkumus esitatakse eRHR-s

Hankedokumentide väljastamine:

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 188819

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 19.07.2017 kell 12:00.