« Tagasi

Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamise projekteerimis-ehitustööd

Riigihanke objekti kirjeldus:

Tellija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega viia läbi energiatõhusustööd, milliste tulemil paraneb lasteaia ruumide sisekliima ja suureneb energiatõhusus.  Selleks teostatakse käesoleva hanke raames projekteerimistööd põhiprojekti tasemel ja projekteeritud põhiprojektikohesed ehitustööd ning ning monitooritakse püstitatud eesmärkide saavutamist. Tööde koosseis ja nõuded tööle on esitatud hanke alusdokumentides.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Avatud hankemenetlus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 194540

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 5.03.2018 kell 10:00