Loomade varjupaiga teenused

Riigihanke objekti kirjeldus: Teenuse objektiks on Viljandi linna haldusterritooriumil hulkuvate (omanikuta või tuvastamata või tuvastamisel omaniku) kasside ja koerte varjupaigateenuse ning lemmikloomade matmispaiga haldamise teenuse osutamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Avatud hankemenetlus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 192077

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 16.11.2017 kell 13:00.