« Tagasi

Kantremaa tööstusala tugitaristu ehitustööd

Riigihanke objekti kirjeldus:

Hankelepinguga hõlmatud tööd on osa piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme raames elluviidava Viljandi Linnavalitsuse projekti „Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu kaasajastamine (Pärnu mnt, Pargi tn, Planeedi tn, Tähe tn, Metsküla tee)" tegevuste kogumist.

Uuendatakse Pärnu mnt lõigul linnapiirist Planeedi tänavani teekatet ja rajatakse ühendus linnast väljuva kergliiklusteega, luues seeläbi kvaliteetsema ligipääsu olulistele kogujateedele (Tähe, Pargi ja Planeedi tänavad ning Metsküla tee). Neil tänavatel asuvad Kantremaa tööstusala suuremad ettevõtted. Nimetatud tänavad saavad täies või osalises mahus uue teekatte ning ehitatakse välja kergliiklusteed. Uuendatakse ning rajatakse vee- ja kanalisatsioonitrasse ning paigaldatakse kaasaegne LED-tänavavalgustus.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Avatud hankemenetlus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber on 195012

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 2.04.2018 kell 10:00