Jäätmete koristamine Järveotsa arendusalalt

Riigihanke objekti kirjeldus:

Töömaalt jäätmete kogumine/koristamine, liigiti sorteerimine, territooriumilt väljavedamine, käitlemine st taaskasutusse suunamine või utiliseerimiseks üleandmine, aruandluse koostamine ja esitamine.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Lihthange, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber on 199022

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 6.07.2018 kell 14:00