Linnavolikogu istungite arhiiv

2015

Viljandi Linnavolikogu 17. detsembri 2015. aasta istung algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja infotund

Päevakorra kinnitamine

 

Viljandi Linnavolikogu 26. novembri 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

Viljandi Linnavolikogu 29. oktoobri 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

Viljandi Linnavolikogu 24. septembri 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

1. Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja" statuut (2015/209)
2. Viljandi linna aasta noore preemia (2015/275)
3. Viljandi linna aastapreemia (2015/276)
4. Viljandi linna elutöö preemia (2015/277)
5. Viljandi linna kultuuripreemia (2015/278)
6. Viljandi linna laste- ja noortesõbralik ettevõte (2015/279)
7. Viljandi linna spordipreemia (2015/280)
8. Viljandi linna teatripreemia (2015/281)
9. Detailplaneeringu kehtestamine (2015/282)
10. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2015/283)
11. Kohanime muutmine (2015/284)
12. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2015/285)
13. Viljandi Linnavalitsuse liikme ametisse nimetamine, töötasu ja hüvitise määramine (2015/286)
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon

 


Viljandi Linnavolikogu 27. augusti 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 06. augusti 2015. aasta erakorraline istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 25. juuni 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 28. mai 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 

Viljandi Linnavolikogu 11. mai 2015. aasta erakorraline istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 23. aprilli 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 26. märtsi 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 26. veebruari 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine

 


Viljandi Linnavolikogu 29. jaanuari 2015. aasta istung

algusega kell 17.00, Raekojas (Linnu tn 2)

Istungi avamine ja päevakorra kinnitamine